profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Otrzymywanie sacharozypoleca81%
Chemia

Dwucukry i wiązania glikozydowe poparte doświadczeniami

Dwucukry – bisacharydy. Podczas łączenia cukrów prostych w postać złożoną następuje wytrącenie wody w związku z czym uzyskiwany jest dwucukier o wzorze chemicznym C12 H24 O11 Disacharydy, dwucukry – Dwucukry, czyli disacharydy, to związki,...poleca84%
Chemia

Sacharydy

SACHARYDY, węglowodany, cukry, wielohydroksylowe aldehydy i ketony oraz ich pochodne; bardzo rozpowszechnione zarówno w organizmach roślinnych (ok. 80% suchej masy), jak i zwierzęcych (ok. 2% suchej masy); spełniają w organizmie wiele funkcji,...poleca85%
Chemia

Podział dwucukrów

Disacharydy – dwucukry C12 H22O11  zbudowane z cząsteczek monosacharydów połączonych wiązaniem glukozydowym ulegają hydrolizie pod wpływem enzymów lub kwasów według równania: C12H22O11+H2O -C6H12O6+C6H12O6  w zależności od...poleca84%
Biologia

Białka, tłuszcze cukry-sciąga

w tworzeniu wiązania glikozydowego uczestniczy grupa hydroksylowa innej cząsteczki, powstaje wiązania O- glikozydowe (np. w dwucukrach i wielocukrach). Jeśli w tworzeniu tego wiązania uczestniczypoleca83%
Chemia

Skrobia i celuloza jako wielocukry.

H wiązania α – 1,6 - glikozydowe OH H O O H OHpoleca89%
Biologia

Enzymologia

-, oligosacharydach i glikozydach; hydrolazy glikozydowe są specyficzne względem określonego wiązania glikozydowego (α-1,4, α-1,6, β -1,4 itd.) oraz rodzaju sacharydu (glikozydazy, galaktozydazy); występująpoleca84%
Biologia

Trawienie tłuszczy, białek, kwasów nukleinowych i cukrów

kwaśnym środowisku żołądka i zmienia się w czynna PEPSYNĘ. Jest ona endopepsydazą. Endopeptydaza to enzym proteolityczny który działa na środkowe wiązania w łańcuchu polipeptydowym (łańcuchu aminokwasówpoleca85%
Biologia

Układ pokarmowy człowieka wersja II

: µ-amylazy - hydrolizują wiązania µ- glikozydowe w polisacharydach. Endoppeptazy (trypsyna, chymotrypsyna) wydzielane w formie nieczynnych proenzymów (trypsynogen i chymotrypsynogen