profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Otrzymywanie amidów kwasowychpoleca80%
Chemia

Amidy, aminy, aminokwasy

AMIDY KWASOWE Amidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2 Właściwości fizyczne acetamidu: -biała krystaliczna substancja -dobrze rozpuszczalny w wodzie...poleca83%
Chemia

Aminy i aminokwasy

AMINY Aminy , będące pochodnymi amoniaku, należą do związków organicznych wykazujących znaczną zasadowość. Zależnie od liczby podstawowych atomów wodoru rozróżniamy aminy pierwszorzędowe (Ipoleca85%
Chemia

Aminy, aminokwasy

Aminy - pochone węglowodorów gdzie zamiast atomu wodoru podstawiamy grupe aminowa –NH2 o charakterze zasadowym. Aminy : I rzedowe (1 atom H zastapiony alkilem), II i III rzedowe wzor: R-NH2 (alkilpoleca86%
Chemia

Amidy kwasowe

AMIDY KWASOWE Amidy kwasowe - pochodne kwasów karboksylowych, w których grupa OH- grupy karboksylowej została zastąpiona grupą aminową -NH2 Właściwości fizyczne acetamidu: -białapoleca84%
Chemia

Aminy

ORGANICZNE POCHODNE AMONIAKU Aminy to związki organiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową będącą pochodną amoniaku. Podział aminów Ze względu na rodzaj podstawnikówpoleca83%
Chemia

Aminy

1. Budowa i nazewnictwo Aminy to związki organiczne – pochodne amoniaku, o wzorze ogólnym R-NH2, w których jeden lub kilka atomów wodoru jest zastąpionych rodnikami alkilowymi ( aminy