profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Osiągnięcia polskiego parlamentaryzmupoleca84%
Historia

Historia Polskiego Parlamentaryzmu

W dziejach Polskiego Parlamentaryzmu mamy wiele osiągnięć. Największym osiągnięciem legislacyjnym Sejmu Czteroletniego obradującego od października 1788 do maja 1792 r. była Konstytucja z 3 Maja 1791 była pierwszą, pisaną nowoczesną polską...poleca85%
Historia

Kryzys szlacheckiego parlamentaryzmu, jego przejawy i konsekwencje w życiu politycznym Polski XVII i XVIII wieku

sejmu polskiego do roku 1939”- Władysław Czapliński 2. „ Historia sejmu polskiego ”- pod redakcją Jerzego Michalskiego 3. „Dzieje Polski do 1795r.”- Maria Bogucka 4. „ Szlachta polska i jejpoleca82%
Historia

Największa klęska parlamentaryzmu polskiego

! Uważam opisane wyżej wydarzenia za największy kryzys parlamentaryzmu polskiego - szlachta nie myślała o dobru państwa, lecz tylko o sobie. Taka polityka doprowadziła do I rozbioru, zatwierdzonegopoleca83%
Historia

Sejm na ziemiach polskich.

prowincjonalne, lub sejm walny- na obydwóch można było rozstrzygnąć te same sprawy. Ta alternatywność stanowiła specyficzną cechę wczesnego parlamentaryzmu polskiego . Dla władcy dogodniejsze były sejmypoleca84%
Historia

Sejm

przeobrażeń parlamentaryzmu polskiego w epoce odrodzenia. Przełom ten uchwycił Marcin Kromer, nobilitowany mieszczanin, wieloletni sekretarz kancelarii królewskiej, późniejszy biskup warmiński. W swejpoleca82%
Historia

Historia Sejmu Polskiego

publiczne — z powodu braku własnego państwa — nie mogło rozwijać się normalnie. Jednak tradycje polskiego parlamentaryzmu nie wygasały, a ulegały modyfikacji w zależności od warunków politycznych. W