profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Osady dennepoleca80%
Geografia

Działalność morza.

1. Na rodzaj wybrzeża ma wpływ: - rodzaj skał budujących wybrzeże - kierunek i siła fal wiatrowych - wielkość pływów 2. Działalność akumulacyjna morza zaznacza się na wybrzeżu. Płaskie formy, które pozostają w wyniku tej działalności mogą...poleca85%
Geografia

Wybrzeża

1. Na rodzaj wybrzeża ma wpływ: - rodzaj skał budujących wybrzeże - kierunek i siła fal wiatrowych - wielkość pływów 2. Działalność akumulacyjna morza zaznacza się na wybrzeżu. Płaskie formy, które pozostają w wyniku tej działalności mogą być...poleca84%
Geografia

Działalność morza i jego skutki

witam! cała praca w załacznikachpoleca83%
Geografia

Niszcząca działalność morza.

: płaskie, niskie i wybrzeża strome, wysokie. W zależności od rodzaju wybrzeża różna jest działalność morza - wybrzeża wysokie są niszczone, a na płaskich przeważa działalność budująca. Wybrzeżapoleca81%
Geografia

Budująca i niszcząca działalność morza

Buduj i niszcz. Dział. morza . Wody skupione w morzach (stojące) działają niszcząco (abrazja) i budująco (akumulacja). Dzial obejmuje przede wszystkim wybrzeże (płaskie lub strome). Fale morskiepoleca83%
Geografia

Rzeźbotwórcza działalność

Działalność rzeźbotwórcza wód morskich obejmuje przede wszystkim wybrzeże - pas graniczny lądu i morza . Granice wybrzeża w części nadwodnej i podwodnej są wyznaczone przez zasięg oddziaływania falpoleca84%
Geografia

Dzialalnosc morza

Działalność morza zaznacza się przede wszystkim na granicy morza i lądu, czyli na wybrzeżu. Wybrzeże kształtować mogą fale morskie, pływy lub prądy. Działalność może być niszcząca (abrazja