profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Orientacja prorosyjska w Polscepoleca85%
Historia

Pierwsza wojna światowa

SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNY Polacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, który doprowadziłby do poprawy położenia politycznego Polski. W programie Endecji z 1908r Dmowski uznawał, że o ile dla Rosji...poleca85%
Historia

Walka o niepodległą Polskę w okresie I Wojny Światowej na frontach i salonach Europy.

W czasie I wojny Światowej pod pojęciem ‘sprawa polska’ rozumiemy kwestie dotyczące istnienia Państwa Polskiego na arenie międzynarodowej trzeciego rozbioru, które łączyły mocarstwa zaborcze. W trakcie ponad stuletniej niewoli społeczeństwo...poleca85%
Historia

I wojna światowa

1.Proaustryjacka- na czele stał Józef Piłsudski, wrogiem była Rosja a celem: Piłsudski uważał Rosje za głównego wroga Polski. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze utworzyć...poleca84%
Historia

Historia gospodaracza- Charakterystyka przemian gospodarczych na świecie 1870-1914. I wojna światowa

. PIERWSZA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ŚWIECIE DO 1870 R. 5. CHARAKTERYSTYKA PRZEMIAN GOSPODARCZYCH NA ŚWIECIE 1870-1914. I WOJNA ŚWIATOWA 6. GOSPODARKA NA ZIEMIACH POLSKICH Wpoleca85%
Historia

Czym różniła się II wojna światowa od wcześniejszych konfliktów zbrojnych?

II wojna światowa - największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945, ogółem w II wojnie światowej wzięło udział 61 państw. Zmobilizowano ponad 110 mlnpoleca83%
Historia

Pierwsza wojna światowa

Pierwsza wojna światowa . Wybuch wojny w 1914, w której państwa zaborcze walczyły po przeciwnych stronach, wzmógł nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości. Najżywiej zareagowali zwolennicy opcjipoleca86%
Historia

I wojna światowa.

stosunkach miedzynarodowych na poczatku XX w. były konflikty międzynarodowe, m.in. kryzysy marokańskie i wojny bałkańskie 1914-1918- pierwsza wojna światowa 28 Czerwca 1914- miał zdarzenie zamach napoleca85%
Historia

I wojna światowa.

I wojna światowa Utworzenie się dwóch autogonistycznych bloków państw -trójprzymierze – Niemcy, Włoch i Austro-Węgry -trójporozumienie – Francja, Rosja i Wielka Brytania wojna na Bałkanach