profil

Polityka (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organy panstwa i urzedy tworza aparat państwowypoleca85%
Polityka

Historia polityki Państwa

23.03.07 Ustrój państwa PAŃSTWO to organizacja w której jest stos. władztwa i podporządkowania. Organy państwa są w stanie władczo zachowywac się wobec członków grupy stwarzając i utrzymując określony lad społeczny. Nie ma panstwa bez zjawiska...