profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organy panstwa i urzedy tworza aparat państwowypoleca85%
Polityka

Historia polityki Państwa

23.03.07 Ustrój państwa PAŃSTWO to organizacja w której jest stos. władztwa i podporządkowania. Organy państwa są w stanie władczo zachowywac się wobec członków grupy stwarzając i utrzymując określony lad społeczny. Nie ma panstwa bez zjawiska...poleca82%
Historia

Początki państwa polskiego - Polska za panowania Mieszka I

Historia państwa polskiego sięga dziesiątego wieku. W 965 roku książę państwa Polan Mieszko I poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Za jej pośrednictwem przyjął religię chrześcijańską i w roku 966poleca83%
Polityka

Historia polityki Państwa

. Określona o specjalnych cechach działalności organów administracji publicznej. Administracja jest działalnością państwa , która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem –to nie są organypoleca83%
Ekonomia

Rola państwa w gospodarce rynkowej

wszystkich jej członków. Co więcej, pojęcie dobra wspólnego było na ogół instrumentem praktyki politycznej - pojęciem definiowanym w danym kontekście historycznym i na użytek wymogów bieżącej polityki państwapoleca85%
Ekonomia

Budżet państwa

wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej państwa . Ogół podatkówpoleca85%
Polityka

Polityka społeczna

treść w zalączniku