profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organy ochrony prawapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Kontrola państwowa – to system organów powołanych do badania i oceny finansowej i gospodarczej działalności aparatu państwowego Najwyższa Izba Kontroli (NIK): - naczelny organ kontroli, - niezależna od egzekutywy, którą ma kontrolować, -...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Władza w Polsce

BYLI PREZYDENCI RP ? Wojciech Jaruzelski (ur. 1923, prezydent PRL i RP w latach 1989-1990, uprzednio Przewodniczący Rady Państwa) ? Ryszard Kaczorowski (ur. 1919, prezydent RP na uchodźstwie w latach 1989-1990, równolegle z Jaruzelskim) ? Lech...poleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Sądownictwo, władze rynkowe, gospodarka, przedsiebiorstwa, bankowośc, marketing

Sądownictwo System organów ochrony prawne Zasadnicza funkcja –ochrona prawna, czyli ochrona za pomoca prawa określonych dóbr i wartości niezbędnych do egzystencji i prawidłowego rozwoju jednostki, grup społ. Organy orzekające Organy wymiaru...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Organy kontroli i ochrony prawnej w Polsce

Praw Obywatelskich , KRRiTV, NSA, Państwowej Inspekcji Pracy, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, IPN, Krajowego Biura Wyborczego. Kontrole te NIK może przeprowadzać na zlecenie Sejmupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Powtórka przed maturą

Inne skróty: NIK -Najwyższa Izba Kontroli (organ kontroli państwowej i ochrony prawa ) KRRiT - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (organ kontroli państwowej i ochrony prawa ) IPN -Instytut Pamięcipoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polityka - ściąga

państwowej i ochrony prawa : NIK (kontrolowanie działalności organów adm rządowej), Rzecznik Praw Obywatelskich (przyjmowanie skarg i interweniowanie w wypadku naruszenia wolności i praw obywatelskichpoleca85%
Administracja

Kontrola administracji RIO

, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytut Pamięci Narodowej, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Amin., Państwowej Inspekcji Pracy. 8. Rzecznik Praw Obywatelskich - wg art.208 ust.1poleca86%
Politologia

Podstawy politologii

kontroli przestrzegania prawa . Do tej grupy organów zalicza się prokuraturę, Rzecznika Praw Obywatelskich , Najwyższą Izbę Kontroli oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji . Zadaniem prokuratury jest przede