profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizmy eukariotycznepoleca85%
Biologia

Charakterystyka glonów

Tresc w zalaczniku podzielona na 2 czesci!!!poleca85%
Biologia

Historia odkryć genów i genetyka klasyczna

Historia odkryć genów i genetyka klasyczna Odkrycie genów Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa rodzące drzewa, ptaki – ptaki i ludzie...poleca82%
Biologia

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

1. Komórka prokariotyczna Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w większości komórek prokariotycznych są koliste i połączone z niewielką...poleca85%
Biologia

Bakterie

1. Bakterie- mikroorganizmy bezjądrowe o prostej budowie komórek; wiekszość jest cudzożywna, niektóre są samożywne. 2. Budowa i elementy bakterii. Organizmy prokariotyczne, zwane bakteriami, są ewolucyjnie starsze od eukariontów oraz są mniejsze....poleca85%
Biologia

Genom - organizacja genomu człowieka

Genomem nazywamy całość kwasu nukleinowego DNA, który zawiera informację genetyczną organizmu. Wielkość genomu określa sieprzez całkowitą liczbę par nukleotydów wchodzących w skład wszystkich czasteczek DNA tworzących genom. Kwas nukleinowy...