profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizacje polskie pod zaboramipoleca85%
Historia

Organizowanie się Polaków w okresie zaborów po Kongresie Wiedeńskim.

Polacy zawsze kojarzeni byli z patriotyzmem. Prawdopodobnie, spowodowane to było faktem, iż Polska w bardzo długim czasie była krajem faktycznie nie istniejącym – znajdowała się pod zaborami. Kiedy przywrócono RP wolność w roku 1807, po...poleca85%
Historia

Postawy Polaków wobec problemu niewoli narodowej w latach 1815-1914.

Okres, opiewający lata tuż po kongresie wiedeńskim , którego akt końcowy podpisano 9 VI 1815 roku, aż do początku pierwszej wojny światowej ( rok 1914), był okresem niezwykle trudnym dla Polaków