profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizacje niepodległościowepoleca85%
Historia

Rabacja chłopska i Powstanie Styczniowe.

W lutym 1864 r wybuchło Pow. Styczniowe. Zakończyło się klęską a Kraków został włączony do zaboru Austriackiego. Galicji w okolicach Krakowa i Tarnowa doszło do wystąpień chłopskich przeciwko szlachcie, zwane Rabacja chłopską. Ich przywódcą był...poleca85%
Historia

Napoleon wobec sprawy polskiej

Przełom wieku XVIII i XIX był dla sprawy polskiej bardzo niepomyślny. Zaborcy wprowadzili własne porządki. Nie powodzeniem skończyły się pierwsze próby zawiązania wszelkich konspiracyjnych organizacji niepodległościowych. Dlatego część szlachty...poleca84%
Historia

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX wieku.

Sprawa chłopska w walkach Polaków o odzyskanie niepodległości w XIX w. obejmuje lata od 1794, powstanie kościuszkowskie, do 1864, uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim oraz powstanie krakowskiepoleca84%
Historia

Sprawa chłopska w powstaniach narodowych

historyczny Rzeczpospolita wchodziła jako państwo feudalne i tak zwana „sprawa chłopska ”, jak łatwo to wykazać, była jedną z najważniejszych przyczyn pogłębiającego się zacofania Polski w stosunku dopoleca84%
Historia

Kalendarium XIX wieku.

Krakowie i rabacja chłopska w Galicji 1848- Powstanie Rewolucji we Francji , Wiosna Ludów 02.1848r. Francja II Republiką 12.1852r. Francja II Cesarstwem 1861-1865 wojna secesyjna w stanachpoleca80%
Historia

Sprawa chłopska w polskich powstaniach narodowowyzwoleńczych wiek XVIII oraz XIX.

ten nie był jednak respektowany przez szlachtę i nigdy w pełni nie wszedł w życie. Chłopi nie wzięli masowego udziału w dalszych starciach powstania kościuszkowskiego. Powstanie listopadowe (1830poleca85%
Historia

Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w.

zatrzymano i internowano. Rewolucja chłopska była jedną z przyczyn niepowodzenia powstania, które trwało 9 dni i nie przyniosło Polsce chwały. Po śmierci Dębowskiego Tyssowski zrezygnował z władzy i z 1500