profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Organizacje handlowepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Cefta, Efta, Nafta, Afta

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od 1993 Czechy i Słowa-cję) dotyczy powołania do życia strefy wolnego...poleca88%
Ekonomia

Rola CEFTA w dostosowaniu krajów Europy Środkowej i Wschodniej do Unii Europejskiej

CEFTA z ang. Central European Free Trade Agreement czyli Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu zostało zawarte 21.12.1992r. w Krakowie przez Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Dziśpoleca85%
Geografia

Organizacje gospodarcze

Komisja Ekonomiczna oraz Sekretariat, Przewodniczący: Purnomo Yusgiantoro NAFTA Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu. 1992, działa od 1994 USA, Kanadą i Meksykiem utworzeniu strefy wolnego handlupoleca85%
Geografia

Organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ

Organizacja Zdrowia UNEP Program ONZ Ochrony Środowiska (Nairobi) UNDP Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Genewa, 1960r.) CEFTApoleca82%
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabelapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Polska, Europa, Świat

charakter regionalny. Wśród nich można wymienić chociażby: Północnoamerykańskie Porozumienie o WOLNYM HANDLU ( NAFTA ) oraz Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu ( CEFTA ). Pełną integrację jako jedyna organizuje UNIA EUROPEJSKA.