profil

Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Organizacja wymiaru sprawiedliwościpoleca85%
Prawo

Organizacja wymiaru sprawiedliwości.

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacja wymiaru sprawiedliwości

ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI Sądy powszechne to organ państwowy sprawujący wymiar sprawiedliwości. W Polsce istnieją sądy powszechne: -rejonowe (tworzone dla kilku gmin) -okręgowe(działają na terenie co najmniej 2 sądów rejonowych) -sądy...poleca86%
Prawo

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości jest obok działalności ustawodawczej i wykonawczej trzecim podstawowym kierunkiem działalności państwa. Jego zadaniem jest rozstrzyganie sporów i konfliktów prawnych. Sądy i trybunały, zgodnie z konstytucją, są odrębną...poleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Proszę określić rolę parlamentu w relacjach z głową państwa, instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości

jest określanie prawa i wolności obywatelskich, ich instytucjonalne gwarancje. Obejmuje również sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem publicznym, przestrzeganiempoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Unia europejska

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa III. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych (do 1999 r. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). Z punktu widzeniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Krajowy Organ Praw Człowieka

niezawisłe sądy polegające na rozpoznawaniu sporów prawnych w zakresie prawa cywilnego oraz wymierzania kar, za popełnione przestępstwa. Zgodnie z konstytucją wymiaru sprawiedliwości w Polsce sprawiająpoleca89%
Administracja

Prawo międzynarodowe

bezpieczeństwa oraz w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Komisja zgłasza Radzie inicjatywy ustawodawcze. Dokonuje identyfikacji interesu Wspólnoty, przeprowadza odpowiedniopoleca85%
Historia

Historia Unii Europejskiej.

wspólnotowego. Traktat m.in. określił nowe formy współpracy między państwami członkowskimi w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw