profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Organizacja nauki domowejpoleca81%
Dydaktyka

Praca domowa- dydaktyka ogólna

PRACA DOMOWA ( F. Bereźnicki) 1. Nauka (praca) domowa uczniów. Nauka (praca) domowa-jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym jest ważną forma, która wzbogaca i uzupełnia pracę uczniów na lekcji. ? W literaturze...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka jako nauka.

Dydaktykapoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna

wykształcenie. Kształcenie: -ogólne- wiedza ogólna , kanon podstaw -zawodowe- związane z zawodem, wyrobienie konkretnych czynności i kompetencji Dokształcanie- uzupełnianie niezbędnych kwalifikacji napoleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- ściąga

giełdzie pomysłów; burza mózgów jest to metoda przeznaczona do samodzielnego i szybkiego wymyślania przez uczniów zbioru hipotez, przy wykorzystaniu myślenia intuicyjnego; PRACA DOMOWA jest jedną zpoleca85%
Dydaktyka

Opracowanie pojęć z Dydaktyki-bardzo przydatne na II sem.

oraz przekształcania tych zjawisk przez człowieka. Dydaktyka ogólna obejmuje swoimi badaniami wszystkie przedm. nauczania i wszystkie szczeble pracy szkolnej. Dydaktyka szczegółowa (metodykapoleca87%
Pedagogika

Dydaktyka

-technicznej (wiedza, która ma zastosowanie w praktyce) 3. Podział dydaktyki : a) Dydaktyka ogólna ? zajmuje się analizą: celów i kształcenia, procesu edukacyjnego, zasad i metod kształcenia, form