profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Organ ochrony środowiskapoleca85%
Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska ściąga

1) Co to jest ochrona środowiska? Art. 3. 13. Ilekroć w ustawie jest mowa o ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w...poleca85%
Administracja

Ochrona środowiska we WSAS - materiały na sciąge

1)Jaka ustawa reguluje ochronę środowiska ? Prawo ochrony środowiska z 27.04.2001 2)Kto sporządza mapy akustyczne? Starosta, co 5 lat 3) Formy ochrony przyrody: -park narodowy, rezerwat przyrodypoleca88%
Prawo karne

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

OBOWIĄZKÓW OBYWATELSKICH: o wierność i lojalność wobec ojczyzny o obowiązek przestrzegania prawa o płacenie podatków i innych świadczeń o obowiązek służby wojskowej o obowiązek ochrony środowiskapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

WOS- ściąga

każdego obywatela. Powinnosci: słuzba wojskowa i obrona ojczyzny, troska o wspólne dobro i stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa i płacenie podatków. Patriotyzm wymaga stawiania dobrapoleca84%
Edukacja dla bezpieczeństwa

OBWE, KBWE, ONZ - ściąga z PO.

),- Program Narodów Zjednoczonych Ochrony Środowiska (UNEP) i in.Przystąpienie do organizacji wyspecjalizowanej państwa będącego członkiem ONZ następuje w drodze jednostronnego aktu w formiepoleca85%
Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne ściąga

ochrony środowiska ; - sytuacja nadzwyczajna dotyczy więcej niż jednej gminy; Przepisy wydaje rada lub zarząd powiatu. Techniczne - tak jak w gminie. WOJEWÓDZTWO Wydaje się przepisy wykonawcze