profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Ordynacja

polecab/d
Słownik języka polskiego

Ordynacja

rzecz. ż zespół zaleceń, zarządzeń itp., regulujących konkretną dziedzinę działalności państwa; zazwyczaj w znaczeniu ordynacja wyborcza, czyli ustawa organizująca całość ustaleń związanych z wyborami do władz państwowych lub lokalnych.   Sejm na ostatnim posiedzeniu zajął się dyskusją nad projektem nowej ordynacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) wyborczej do Sejmu i Senatu.poleca85%
Prawo

Prawo finansowe

Urzedy skarbowe jako organ 1 instancji, izby skarbowe jako organy 2 instancji. W niektorych przypadkach organem 1 instancji jest izba a drugim minister finansow, W szczegolnych przypadkach minister moze byc tez organem 1 instancji. SAMORZADOWE...poleca83%
Historia

Wojny w Polsce w XVII w.

POCZATKI OLIGARCHII MAGNACKIEJ W POLSCE NA PRZELOMIE XVI/XVII W. 1. Oligarchia - system władzy, gdzie rządzą magnaci 2. Przemiany społeczno - gospodarcze pod koniec XVI w. a) spadek cen zboża na rynkach europejskich spowodował kryzys w...poleca86%
Prawo

Wykłady z historii powszechnej prawa.

WYKŁAD 1 Wykłady obejmują okres od V w. do XX w. Terytorium : Europa – Hiszpania, Francja, Niemcy, Austria, Włochy, Węgry, Czechy, Ruś, Rosja, Anglia; USA, Islam 3 spojrzenia: 1. przez pryzmat doktryny, 2. źródeł prawa, 3. nauka o...poleca84%
Prawo

Prawo Konstytucyjne - Ordynacja Wyborcza

Ordynacja Wyborczapoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

„Czy ordynacja większościowa jest szansą na podniesienie poziomu życia politycznego w Polsce?”

„Czy ordynacja większościowa jest szansą na podniesienie poziomu życia politycznego w Polsce?” Wielu zwolenników reform w państwie uważa, że jedną z pierwszych rzeczy, które należałoby zmienić wpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Ordynacja wyborcza i wybory prezydenta

ORDYNACJA WYBORCZA DO SEJMU I WYBORY PREZYDENTA Ordynacja wyborcza jest zbiorem przepisów regulujących sposób przeprowadzenia wyborów - ze szczególnym uwzględnieniem sposobu liczenia głosów, copoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i ordynacja wyborcz. Wybór prezydentów wójtow miast itp.

Ordynacja wyborcza – ustawa określająca tryb przeprowadzenia wyborów, podział na okręgi wyborcze, sposób podziału mandatów w stosunku do liczby głosów; ustala także system liczenia oddanych głosów ipoleca85%
Prawo

Odwołania w kodeksie postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej

Odwołania w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa -zagadnienia ogólnego prawa podatkowego zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r