profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Orcio poetąpoleca85%
Język polski

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

"Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego podzielona jest na 4 części, z czego pierwsze dwie odnoszą się do problemu poety i poezji oraz związanym z tym problemem rodzinnym Męża; następne dwie odnoszą się do walki miedzy obozami...poleca89%
Język polski

Różne kreacje postaci dziecięcych w romantyzmie i pozytywizmie.

Aby wyróżnić różne kreacje postaci dziecięcych, czy to w romantyzmie, czy w pozytywizmie, czy w jakiejkolwiek innej epoce powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dzieciństwo? Według słownika dzieciństwo „to pierwszy okres życia...poleca85%
Język polski

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

Dramat rodzinny. Dramat "Nie-Boska komedia" rozpoczyna się sceną, w której Anioł Stróż posyła do poety oblubienicę, by była dla niego dobrą żoną. Chór Złych Duchów przygotowuje pokusy: Dziewicę (poezję), Orła (sławę), Eden (naturę)....poleca85%
Język polski

Objaśnij wizję w końcowej scenie "Nie-Boskiej komedii" jako konkluzję całego utworu.

Objaśnij wizję w końcowej scenie Nie - Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego jako konkluzję dyskusji w całym dramacie. „ Nie -Boska komedia” to dramat Z. Krasińskiego Pierwszy razpoleca87%
Język polski

Dramat rodzinny i krytyka poezji oderwanej od życia w "Nie-Boskiej komedii" Z. Krasińskiego.

" Nie - Boskiej komedii ". Przyczyny podjęcia przez poetę problemu rewolucji: 1. powstanie listopadowe przedstawiane przez ojca jako rewolucja, której celem jest zniszczeniepoleca85%
Język polski

Dramat rodzinny, dramat poezji i poety, dramat historyczny- różne tematy "Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.

, aby w tak skonstruowanym świecie mógł przetrwać ktoś tak delikatny, wrażliwy i niezrozumiany. W " Nie - boskiej komedii " oskarza Krasiński poezję o oderwanie od normalnego życia. Jako ideałpoleca85%
Język polski

Rola poety i poezji w "Nie-Boskiej komedii" Krasińskiego.

" Nie -Boska komedia" jest nawiązaniem do " Boskiej komedii " Dantego. Jest utworem, który ukazuje destrukcję porządku świata boskiego. Jest to wieloznaczny i wielotematyczny dramatpoleca83%
Język polski

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

literaturę (cierpiał jak Werter). Nieszczęśliwy kochanek stał się później Konradem -bojownikiem narodowej sprawy. Hrabia z " Nie - Boskiej komedii " po klęsce osobistej także przeżywa metamorfozę