profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz założenia pedagogiki krytycznejpoleca85%
Pedagogika

Pedagogika krytyczna

Pedagogika krytyczna – jej założenia i istota Do przedstawienia istoty pedagogiki krytycznej niezbędne jest poznanie i zrozumienie jej podstaw, wśród których fundamentalne znaczenie przypisuje się filozoficznej teorii krytycznej. Źródeł owej...poleca89%
Pedagogika

Pedagogika RD11

PEDAGOGICZNE : • HERMENEUTYKA • PERSONALIZM • PEDAGOGIKA NATURALNA • EMANCYPACYJNA • DEKONSTRUKCJONISTYCZNA • DIALOGU • MIĘDZYKULTUROWA • EKOLOGICZNA • KRYTYCZNA • ANTYAUTORYTARNA • PERNISYWNApoleca85%
Pedagogika

Pedagogika emancypacyjna

Pedagogika emancypacyjna Przedstaw przedstawiciela wybranej teorii. Paulo Freire jest jednym z czołowych ideologów pedagogiki emancypacyjnej pojmowanej jako pedagogika uciśnionych. W latachpoleca84%
Pedagogika

Pedagogika w pigułce

postmodernizmu stoi egzystencjalizm, marksizm, psychoanaliza, teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, poststrukturalizm, dekonstrukcja oraz feminizm Określ zadania, jakie stoją przed pedagogiką jako naukąpoleca85%
Pedagogika

Penetracja całej literatury zawartej w programie pod kątem usytuowania współczesnych twórczo-działających teoretyków pedagogiki z uwzględnieniem ośrodków, w których pracują, problematyki badawczej, którą realizują, dzieł publikowanych

Pedagogika jest nauką zajmującą się wychowaniem człowieka. Pedagogika jako nauka teoretyczna i praktyczna może mieć szczególne znaczenie w integrowaniu poszukiwań badawczych różnych nauk o człowiekupoleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - treści wykładów

PEDAGOGIKA OGÓLNA TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ? Pedagogika