profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz założenia filozofii Epikurapoleca82%
Filozofia

Epikureizm

Epikur urodził się na wyspie Samos w 341 r. p.n.e. do Aten przybył w wieku 18 lat. W młodości zetknął się z wieloma kierunkami filozoficznymi. Słuchał wykładów zwolenników Demokryta, poznał poglądy sceptyków. W 306 r. p.n.e. założył własną szkołę...poleca85%
Historia

Grecy pomnożyli dorobek cywilizacyjny ludzkoci w dziedzinie filozofii

Nie zgodzę się w pełni z tym stwierdzeniem - aby co pomnożyć musz być jakie podstawy, a przed Grekami filozofia praktycznie nie istniała. To oni stworzyli jej fundament i nikt inny po dzi dzień nie przyczynił się do jej rozwoju, tak jak...poleca85%
Historia

Filozofia grecka 2

Sokrates (469-399 p.n.e.), filozof grecki. Źródłem wiedzy o życiu i poglądach Sokratesa są Dialogi jego ucznia Platona oraz pisma Ksenofonta. W kwestiach politycznych był zwolennikiem demokracji. W etyce, która stanowiła główną dziedzinę jego...poleca85%
Historia

Filozofia starożytnej Grecji- jej narodziny i rozwój!

Slowo filozofia jest wyrazem pochodzenia greckiego, które oznacza miłość-phileo i mądrość-sofia. W starożytnej Grecji termin ten był tłumaczony jako mądrość w ogóle.Dopiero Platon rozdzielil wiedzę na dwa nurty: wiedzę o zjawiskach i wiedzę o...poleca85%
Język polski

Epikureizm, epikurejczyk i stoik - wyjaśnienie pojęć

Epikureizm - doktryna greckiego filozofa Epikura według, której przyjemność prowadzi do szczęścia Epikurejczyk - zwolennik, wyznawca epikureizmu, człowiek ceniący przede wszystkimpoleca88%
Język polski

Pojęcia: stoicyzm i epikureizm

Epikureizm - zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, którejpoleca83%
Język polski

Stoicyzm i epikureizm jako elementy renesansowego światopoglądu.

Epikureizm jest jedną z ważniejszych podstaw renesansowego humanizmu; głosi zasadę czerpania radości z życia, radości duchowej i intelektualnej, unikania cierpień; toteż interesowali się humaniści napoleca84%
Język polski

Epikureizm - wyjaśnienie pojęcia

Jest tworem Epikura; uważał on, że celem człowieka jest szczęście, które utożsamiali z przyjemnością. Szczęście to przyjemność, do której dąży się poprzez rozum i cnotę. Według Epikura życie jestpoleca82%
Filozofia

Filozofia. Epikureizm i Stoizm

. EPIKUREIZM I STOIZM-ZAŁOŻENIA DWÓCH WIELKICH FILOZOFII STAROŻYTNYCH EPIKUREIZM ; czas powstania ; IV w.p.n.e. (działała do V n.e ) przedstawiciele ; Epikur , Lukrejusz cel życia ; cieszyć