profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz sztukę paleoliciepoleca66%
Historia

Historia sztuki skrót

1. Artystyczne i pozaartystyczne funkcje sztuki. Historia sztuki jako nauka. 2. Sztuka pradziejowa(paleolit, mezolit, neolit, budownictwo megalityczne). Sztuka pradziejowa na terytorium polski. Sztuka trwa około 40 tys lat. Człowiek od...