profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz sytuację w Polsce po I wojnie światowejpoleca81%
Historia

Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw rozbiorowych została przełamana. Polska stała się sceną, na której Rosja i...poleca83%
Historia

Główne problemy polityczne i gospodarcze Polski w latach 1918-1939

Pierwsza Wojna Światowa przyniosła Polakom długo oczekiwaną szansę wybicia się wreszcie na niepodległość i utworzenie suwerennego państwa polskiego. Sytuacja międzynarodowa, która wykształciła się w wyniku tego globalnego konfliktu, pozwoliła na...poleca79%
Historia

Orientacja Proaustriacka i Prorosyjska

rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze utworzyć zalążek niepodległego państwa. Orientacja Prorosyjska - na czele stał Roman Dmowski, wrogiem były Niemcy a celem: Dmowskipoleca81%
Historia

Orientacja prorosyjska

polską można rozwiązać przy pomocy Rosji z jego inicjatywy po wybuchu wojny powstała polska jednostka LEGION PUŁASKI, który wspierał wojska rosyjskie na froncie. Po zakończeniu krwawych walk zostałpoleca85%
Historia

Orientacje na ziemiach Polski przed wybuchem I wojny światowej, traktat wersalski

Orientacja Prorosyjska – jej zwolennicy opowiadali się za udziałem Polski w przyszłym konflikcie na boku Rosji. Narodowa Demokracja (Roman Dmowski) – pasywiści. Orientacja Proaustriacka - jejpoleca85%
Język niemiecki

Czasowniki nieregularne

w czsie inperfektpoleca85%
Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej

politycznych nazywano orientacjami. W okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej powstały trzy orientacje w społeczeństwie polskim: prorosyjska (antyniemiecka), proaustriacka (antyrosyjska) i rewolucyjna