profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz stosunki polsko krzyżackie za panowania Piastówpoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie za panowania dynastii piastów

Początki konfliktu polsko-krzyżackiego sięgają roku 1226, kiedy to zmuszony uciążliwym i niebezpiecznym sąsiedztwem Prusów, Konrad Mazowiecki sprowadził do Polski Krzyżaków proponując im, by w zamian za nadanie im ziemi chełmińskiej podjęli się...poleca85%
Historia

Stosunki Polsko-Krzyżackie za panowania Piastów

Państwo Polan powstało w drugiej połowie IX wieku z połączenia kilku plemion. Były to plemiona słowiańskie zjednoczone między Odrą i Wisłą przez plemię Polan z dorzecza Warty. Pierwszym władcą Polski był Mieszko I (960-992). Państwo Mieszka I...poleca85%
Historia

Stanowisko Polski w Europie za dwóch pierwszych i dwóch ostatnich Piastów.

pracy. Porównując panowanie czterech Piastów , dwóch pierwszych i ostatnich, zdecydowanie opowiadam się za okresem X wieku. Przemawia za tym to, że wtedy wszyscy ludzie byli równi, a przynajmniej niepoleca79%
Historia

Królowie Polscy od piastów do wolnej elekcji

umiał spełniać te zadania. Jednym udawał się to lepiej, innym gorzej. Za panowania Piastów Polska przyjęła chrzest i stała się państwem związanym z kościołem rzymsko – katolickim, tak jak innepoleca84%
Historia

Polityka zagraniczna Piastów

kolejnych ziem polskich. Zdobywane tereny traktował jako obiekt wymienny: za ich zwrot można było wszak wytargować wreszcie polską rezygnację z Pomorza Zachodniego. Na krzyżackie napady Władysławpoleca86%
Historia

Kształtowanie się państwowości polskiej w czasach piastowskich. Mieszko I – Kazimierz Wielki.

pory miasto to było samodzielną archidiecezja. W 1002 r. Otton III zmarł, więc stosunki polsko – cesarskie pogorszyły się. Nowy cesarz, Henry II chciał uzależnienia państw zachodniosłowiańskich odpoleca85%
Historia

Analiza stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich od X do XVII wieku.

temat są szczątkowe i odnotowują tylko „odebranie Grodów Czerwieńskich Lachom” w 981r. Bolesław Chrobry od początku panowania podtrzymywał dobre stosunki z Cesarstwem. W roku 1000 z pielgrzymką do