profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz starożytne miastapoleca83%
Historia

W miastach starożytnych

Rola miast starożystnych Jednym z ważnych osiągnięć ludów starożytnych była budowa miast. Pierwsze powstały w Palestynie, Egipcie i Mezopotamii. Dopiero wiele wieków póżniej zakładano miasta w innych rejonach świata staróżytnego, między...poleca82%
Historia

Rola miast starożytnych

mieszkańcom oraz przybyszom z dalekich stron.W miastach znajdowały się również warsztaty rzemieślnicze, a także obiekty, w których można było spędzać czas wolny.Do najsłynniejszych miast starożytnych należały Babilon, Ateny i Rzym.poleca85%
Historia

Życie w miastach starożytnych (krótko).

W miastach starożytnych życie utrudniało to że ,większa część miasta była zbudowana ciasno. Gdy wybuchł pożar, ogień rozprzestrzenił się momentalnie na dalszą część miasta. Trudno było go ugasićpoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian

dzieło to praca "O wojnie galicyjskiej". Utwory tych twórców są cennym źródłem informacji o życiu i poczynaniach starożytnych Rzymian. Architektura rzymska rozwijająca się na wzorcach etruskich ipoleca83%
Historia

Osiągnięcia kulturowo - cywilizacyjne starożytnych Hellenów

OSIĄGNIĘCIA KUTUROWO - CYWILIZACYJNE STAROŻYTNYCH HELLENÓW Starożytna Hellada z pewnością była kolebką cywilizacji europejskiej. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztukapoleca85%
Historia

Udowodnij, że dzisiejsza kultura europejska jest dzieckiem starożytnych Greków i Rzymian.

podwaliny filozofii europejskiej mają swoje źródło w dziełach starożytnych ,, miłośników mądrości ‘’. Starożytna filozofia narodziła się w miastach Jonni , czyli w greckich miastach położonych na wybrzeżach