profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz średniowieczny gródpoleca85%
Historia

Przedstaw proces zmian w osadnictwie polskim (miasta i wsie) w czasach Polski pierwszych Piastów i rozbicia dzielnicowego

Opisując zmiany zachodzące w osadnictwie polskim cofnijmy się do zamierzchłych czasów, kiedy to nasi praprzodkowie- Słowianie zmuszeni byli żyć w prymitywnych formach wsi, osadach. Z biegiem czasu zmuszone były one nabrać charakteru...poleca85%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

W jakich formach ożywienie gospodarcze Polski okresu oświecenia wyraziło się w stosunkach wiejskich

tys. od 50-60 lat. Te wsie istnieją do dziś. W latach 1922-23 wsie te otrzymały nowe nazwy. Największy obszar tego osadnictwa to obszar Nadnotecki i Nadwarciański oraz duży obszar w okolicach Kościanapoleca85%
Historia

Przemiany jakie dokonały się w społeczeństwie polskim od początku XIII do końca XV wieku

Polska za panowania ostatnich Piastów i pierwszych Jagiellonów była krajem, na terenie którego miały miejsce liczne przemiany społeczne, wywołane zarówno czynnikami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi