profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opisz rodzaje dydaktykpoleca85%
Dydaktyka

Kształcenie, Nauczanie

Rodzaje dydaktyk: 1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej; 2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka...poleca86%
Pedagogika

Edukacja dorosłych w Szwajcarii

Praca ma na celu,przybliżenie systemu edukacji ustawicznej w Szwajcarii,poprzez dane statystyczne,możliwości...itppoleca86%
Pedagogika

Metodyka naucznia początkowego

DOSKONALENIE NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO W KLASACH I-IIIpoleca87%
Pedagogika

Proces czytania i nauczania

.......... ............ ........... ............ PROCES NAUCZANIA Nauczanie – procespoleca85%
Pedagogika

Formy organizacyjne procesu kształcenia

Formy organizacyjne procesu kształceniapoleca85%
Pedagogika

Nauczanie i kształcenie - analiza pojęć

" Nauczanie i kształcenie - analiza pojęć" Nauczanie i kształcenie to dwa spośród wielu pojęć pedagogicznych.Mają one ze sobą wiele wspólnego,ale posiadają także kilka zasadniczych