profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przyczyny przemian społecznych i gospodarczych w XIX wiekupoleca81%
Historia

Przemiany społeczne i gospodarcze w XIX wieku.

XIX wiek był wiekiem wielkich przemian gospodarczych, przemysłowych i społecznych. Poniżej opisze szczegółowo podstawowe państwa od których to wszystko się zaczęło a następnie ogółem scharakteryzuje resztę regionów świata. Natomiast proces...poleca85%
Historia

Społeczno – ekonomiczne przemiany na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku

ludności). Na wszystkich ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku widoczna była rozbudowa miast i następował wzrost liczby ich ludności. W królestwie polskim rozwój miast i wzrost ichpoleca85%
Historia

Przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne na świecie na przełomie XIX i XX wieku.

technologiczny powodował gwałtowny rozwój produkcji przemysłowej ( 3- krotny w ciągu 30 lat końca XIX wieku ), szczególnie stali ( tzw. wiek stali). Rozwój transportu zaś umożliwił przewóz towarów ipoleca83%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

naukowe zmieniły pogląd człowieka na świat, a jednocześnie stworzyły podstawy nowoczesnej produkcji przemysłowej. Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w XIX w .poleca85%
Historia

Scharakteryzuj przekształcenia gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II poł. XIX wieku oraz wykaż ich związki z przemianami gospodarczo-społecznymi w Europie.

wieku dokonały się na naszych ziemiach głębokie przeobrażenia gospodarcze i społeczne , w wyniku których w drugiej połowie ubiegłego wieku ustrój feudalny ustąpił miejsca kapitalistycznemu. Przemianypoleca80%
Historia

Wynalazki i udoskonalenia rewolucji przemysłowej czyli zmiany gospodarcze na świecie w I i II połowie XIX wieku

i pierwszych fabryk. W pozostałych krajach Europy, z wyjątkiem Niderlandów, dopiero rewolucja Francuska i okres Napoleoński przyniosły większe przemiany polityczne i społeczne . Pod koniec XVIII