profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz przyczyny powstania krakowskiegopoleca85%
Historia

Polskie ruchy niepodległościowe w latach 1846-1865

1. 20 lutego 1846 wybuchło powstanie w Krakowie. Po kilku dniach walk Kraków był wolny. Powołano Rząd narodowy. Ogłoszono likwidację pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów. Po 10 dniach wkroczyły wojska austryjacko-rosyjskie i powstanie zakończyło się...poleca83%
Historia

Powstania narodowe końca XVIII i XIX wieku-proba bilansu.

Ludów w Polsce (1848 rok) Wiosna Ludów jest to określenia ruchów rewolucyjnych w niektórych krajach Europy (Czechy,Francja,Włochy,Prusy) w latach 1846 -1849.Miały charakter burżuazyjno- liberalny ipoleca84%
Historia

Procesy zjednoczeniowe w Europie XIX wieku. Analiza przyczyn i skutków.

zwierzchnictwem obcym, czyli Francji i Austrii. Pierwsze ruchy niepodległościowe rozpoczęły się w latach trzydziestych XIX w . Również Wiosna Ludów 1848-49, która wybuchła w wielu państewkach i miastach