profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz proces odbudowy Polski po I wojnie światowejpoleca85%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej

II Rzeczpospolita rozpoczęła swój niepodległy byt po wyd rzeniach z 11 listopad 1918 roku,kiedy to we francuskiej miejscowości Compiègne doszło do kapitul cji Niemiec kończąc w ten sposób okres I wojny świ towej.W Berlinie wybuchła rewolucja...