profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz postulaty Solidarnościpoleca85%
Historia

Postulaty Solidarności.

WSTEP: Katastrofalna sytuacja ekonomiczna, podwyżka cen, a także żądania robotników m. in. w zakładzie „Ursus” dotyczące podwyżki płac zakończone sukcesem stały się powodem strajku okupacyjnej w Stoczni Gdańskiej. 14 VIII 1980 r. owa stocznia...poleca85%
Historia

Geneza i funkcjonowanie Solidarności.

Wyborcza Solidarność?, która sprawowała władzę w III Rzeczpospolitej do 2001 roku. W swojej pracy zamierzam przedstawić genezę ? Solidarności ? razem z wszystkimi najważniejszymi jej przedstawicielamipoleca84%
Historia

Powstanie Solidarności

. Decyzja o utworzeniu „ Solidarności ” niosła ze sobą ostry konflikt z władzami komunistycznymi. 17 września przyjęto propozycję Modzelewskiego, aby nowy związek nosił nazwę Niezależnegopoleca85%
Historia

Powstanie "Solidarności" - lato 1980

Powstanie „ Solidarności ” – Lipiec, Sierpień ‘80 Przyczyny strajków, ich przebieg i rezultaty Władza ludowa wobec „ Solidarności ” Pisząc o „ Solidarności ”, mam napoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne RP

politycznemu pluralizmowi. Początkowo istniał wyraźny podział na partie wywodzące się z ruchu ? Solidarności ? i ugrupowania postkomunistyczne. Obecnie podział ten coraz bardziej traci na znaczeniu apoleca85%
Historia

Sierpień '80.

— NSZZ „Solidarność”. Strajki z lata 1980 r. i powstanie „ Solidarności ” otworzyły nową epokę nie tylko w Polsce, ale w ogóle w dziejach komunizmu. Masowy protest robotniczy doprowadził do obalenia