profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Opisz perspektywy partnerstwa ukraińsko polskiegopoleca84%
Stosunki międzynarodowe

Perspektywy partnerstwa ukraińsko-polskiego (polska polityka wschodnia)

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA Po rozpadzie rosyjskiego imperium radzieckiego na początku lat 90-tych na mapie świata pojawiło się szereg niezależnych państw i faktycznie powstała nowa rzeczywistość geopolityczna. Miejsce Europy podzielonej na dwie...poleca86%
Historia

Odrodzenie się niepodległego państwa polskiego.

księstwa Cieszyńskiego i państwową komisję likwidacyjną (Witos). PHL ogłasza się tymczasowym rządem dzielnicowym. Spory i antagonizmy Polsko- Ukraińsko Austriackie wychodziły z Lwowa. Zarząd nad miastempoleca83%
Historia

Postacie z I wojny światowej

ukraińsko -polskiej o Lwów Narutowicz- był 1prezydentem Stanisław Wojciechowski- 2prezydent Ignacy Mośćicki-3prezydent Grabski- premier, przeprowadził reformę walutową i założył Bank Polski Kwiatkowski-minister przemysłu i handlu, z jegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Stosunki polsko-ukraińskie po 1990 roku

pojednaniu”, w którym uczczono pamięć ofiar konfliktów polsko-ukraińskich. Jednak kontakty Polski z Ukrainą zaczęły się komplikować z powodu zacieśniania stosunków ukraińsko -rosyjskich. Niepoleca85%
Język polski

Porównanie kreacji postaci Wernyhory w opraciu o „Sen srebrny Salomei” oraz „Wesele”.

siwym rumaku, czekając Bożego znaku.” b) „Sen srebrny Salomei” - wzywa do powstania ukraińsko - polskiego „Taj gdy się wasz trup trzy razy pod mogiłą, rwąc do sławy (....) i nie zdejmie wieka z trumny