profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz organy Unii Europejskiejpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Integracja Europejska; ściąga

1. DATY: 1951 – EWO i EWP 23.07.1952 – EWWiS 1.1.1958 – EWG i Euratom (podp. 25.03.1957 w Rzymie) 1.07.1987 – Jednolity Akt Europejski 7.02.1992 – Maastricht 1.11.1993 – Traktat o Unii 7-11.12.200 – Nicea 2. PROCESY ROZSZERZENIA...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Organy wspólnot Europejskich

RADA EUROPEJSKA – szefowie państw lub rządów, przewodniczący Komisji Eu; naczelny organ decyzyjny. Kompetencje: określa główne kierunki polityki UE, wyznacza kierunku rozwoju, koordynuje politykę zagraniczną państw członkowskich, podejmuje decyzje...poleca85%
Finanse i bankowość

Polityka społeczna - ściąga

- UNICEF, UNDP 9UNV i UNIFEM) c) agencje- WFP, UNHCR Podmioty kontynentalne: -Rada Europ -Unia Europejska -Rada Unii Europejskiej (ustawodawcze) -Parlament Europejski -Komisja Europejskapoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Socjologia- ściąga

zaistnieć czynniki narodowotwórcze: 1. integracja polityczna ( pojawia się król integrujący ten obszar) 2. integracja gospodarcza 3. integracja społeczna (polityka ujednolicająca grupy ? narzucenie języka