profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz kulturę starożytnych Grekówpoleca80%
Historia

Starożytna Grecja - referat

1) Kultura Starożytnych Greków Kultura duchowa i materialna starożytnych Greków należy do dnia dzisiejszego za jedno z największych osiągnięć człowieka. Religia Greków była religią politeistyczną. Grecy wierzyli w istnienie osobnej sfery -...poleca85%
Historia

Miejsce kobiety w społeczeństwie greckim.

) 2) T.Małkowski, J.Rześniowiecki, Historia I podręcznik do gimnazjum, wyd.Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 2000r. 3) Tadeusz Zieliński, Grecja Niepodległa, wyd.„Śląsk” 4) Tadeusz Zielińskipoleca84%
Język polski

Referat wprowadzający do epoki starożytnej

Biblia jest inspiracją dla wszystkich epok i dziedzin (np. malarstwo oparte jest na postaciach biblijnych). Mitologia grecka to starożytna opowieść wyjaśniająca pewne zjawiska (np. mit o Demeter i