profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz gospodarkę Polski w dwudziestoleciu międzywojennympoleca85%
Historia

Gospodarka Polski w XX-leciu międzywojennym.

I. WSTĘP <BR> <BR> <BR> <BR>W okresie XX-lecia międzywojennego Polska znajdowała się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, gdyż był to czas odżywania kraju, który po tylu latach był rozdzielony pomiędzy trzech...poleca84%
Historia

Trudności i sukcesy gospodarcze II rzeczypospolitej

TRUDNOŚCI I SUKCESY GOSPODARCZE II RZECZYPOSPOLITEJ 11 listopada 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Jednak sytuacja gospodarcza, w jakiej się znalazła, była bardzo niekorzystna, żeby nie powiedzieć - tragiczna....poleca85%
Historia

Gospodarka II RP

Sytuację gospodarczą na ziemiach polskich w roku 1918 determinowała polityka mocarstw rozbiorowych, a także straty z I wojny światowej. Scalane w latach 1918-1922 w jeden organizm państwowy obszary wymagały zatem jednocześnie odbudowy ze zniszczeń...poleca84%
Historia

Gospodarka Polski w okresie międzywojennym

dziedziny gospodarki Polski w XX - leciu międzywojennym . II. SYTUACJA GOSPODARCZA W LATACH 1918/29 I wojna światowa przyniosła ruinę przemysłu na ziemiach polskich, jak i zaborów pruskiego