profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz funkcje transportupoleca84%
Geografia

Funkcje transportu

Transport- jest to wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków (np. samochodu, samolotu, kolei, statku itp.). Transport w powiązaniu z produkcją i obrotem towarowym stanowi...poleca85%
Logistyka

Zarządzanie procesami transportu

miejsca. Główne determinanty rozwojowe w logistyce transportu : - koszty transportu , - globalizacja rynku, - szukanie filii poza granicami kraju, poza głównym oddziałem firmy, - wydłużenie się drógpoleca84%
Historia

Znaczenie II Wojny Światowej dla historii i rozwoju transportu, historia transportu w powojennym świecie

transportu z osobna. Porozumienia te i organizacje jedynie w ograniczonej postaci spełniły funkcje uporządkowania światowego transportu międzynarodowego, a przyczyna tego leżała w odizolowanym, odrębnympoleca89%
Logistyka

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej

. Powiązania transportu z innymi sektorami gospodarki są zatem bardzo silne. Transport może występować zarówno jako dawca i biorca. Funkcje transportu jako dawcy ujawniają się w momencie, gdypoleca78%
Geografia

Funkcje miast

Funkcje miast ulegały zmianom wraz ze zmianami stosunków spoleczno-gospodarczych. Niejednokrotnie miasto pełni współcześnie zupełnie inne funkcje niż pełniło pierwotnie. Ze względu na funkcjepoleca85%
Biologia

Nabłonki - funkcje, budowa i podział

jadra umieszczone sa centralnie wystepowanie:pecherzyki plucne,wysciela naczynia krw, wspoltworzy torebki cialek nerkowych-torebki Bowmana ; nie utrudnia transportu , jest bardzo cienki, funkcje