profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz filozofię Konfucjuszapoleca85%
Historia

Konfucjanizm

Konfucjanizm, to system filozoficzno – społeczno – etyczny powstały w wyniku nauczania chińskiego filozofa i myśliciela Kung-fu-tsy ( „Mistrz Kung”), który żył w latach 551 – 479 p.n.e. Konfucjusz nie interesował się światem nadprzyrodzonym, będąc...poleca84%
Filozofia

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm

Buddyzm, taoizm, konfucjanizm to trzy największe religie Chin i Dalekiego Wschodu. Jednakże w przeciwieństwie do buddyzmu dwie pozostałe nie stały się religiami światowymi. Swym zasięgiem obejmują wpoleca82%
Język polski

Taoizm i Konfucjanizm - różnice i podobieństwa.

człowiek. W tym okresie powstały dwa rodzaje myśli filozoficznej, a mianowicie konfucjanizm i taoizm. Konfucjanizm zapoczątkowany został przez Konfucjusza (551-479 p.n.e.), później zaś reprezentowanypoleca90%
Geografia

Przyrost brutto pkb

Buddyzm - ( Budda?) Dhammapada Bonzo Stupa/pandoga Judaizm Jahwe Tora rabin synagoga Konfucjanizm Filozofia opierająca się na poglądzie, że wszystko musi być zgodne z ładem nieba.poleca85%
Historia

Pojęcia - ludy pierwotne i okres p.n.e.

pragnień osiągając w ten sposób absolutną mądrość prowadzącą do Nirwany. Opiera się na 5 zakazach. KONFUCJANIZM – religia chińska. Jego założycielem był żyjący w latach 551 – 479 p.n.e. chińskipoleca89%
Historia

Dawne cywilizacje.

Cechy 1 cywilizacji:powstały nad wielkimi rzekami,urbanizacja,umiejętność pisma,wykształtowanie się władzy państwowej. Praojczyzną ludów senickich była Etiopia, a kolebką ludów indoeuropejskich były