profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz filary Unii Europejskiejpoleca85%
Prawo

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej

Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury, UE oraz jej prawa muszą stanowić przede wszystkim powszechnie przyjęta definicja organizacji międzynarodowej i struktura stanowionego przez nie prawa. Najbardziej ogólnie organizację...poleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

PRAWO WSPÓLNOTOWE I INTEGRACJA EUROPEJSKA SEMESTR III PROF. Andrzej Szejna ~ PRAWNE ASPEKTY PROCESU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ – RYS HISTORYCZNY ~ Integracja – proces tworzenia całości z części lub...poleca85%
Politologia

Prawo wspólnotowe

?Europa nie powstanie w jednej chwili, ani we dług jakiegoś z góry ustalonego planu; można ją zbudować tylko konkretnymi osiągnięciami? Trzy filary Unii Europejskiej Unia Europejska podejmuje decyzje w trzech różnych dziedzinach (obszarach...poleca85%
Edukacja europejska

Podstawy prawa Unii Europejskiej

prawa poszczególnych państw członkowskich. Prawo europejskie rozumiemy jak dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi zasadami, w których kładzie się nacisk na rozumienie i stosowaniepoleca84%
Administracja

Ustrój organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

1992 r. 7 lutego został podpisany o Unii Europejskiej - Traktat z Machtstricht. Traktat ten dzieli się na 7 tytułów: 1 - Postanowienia ogólne związane z istotą i celami UE od 2 do 4 - włączniepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Organy Wspólnot Europejskich

Europejskiej , pełni wobec innych instytucji funkcję nadrzędną, określając kierunki rozwoju i ramy działania Unii Europejskiej . Nie jest formalnie ujęta w traktatach wspólnotowych jako instytucja Unii , jejpoleca85%
Prawo

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

; Trójfilarowa struktura Unii : • I Wspólnoty Europejskie • II Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa • III Espółpraca Policyjna i Sądowa w Srpawach Karnych Cele Wspólnoty Europejskiejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czego oczekujesz po wstąpieniu Polski do UE?

Unii . Będąc członkiem Unii Europejskiej i mając możliwości wpływu na kształt polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE Polska, będzie dysponowała znacznie większymi możliwościami w zakresie