profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz działalność księcia Adama Czartoryskiegopoleca84%
Historia

Działalność spiskowa przed wybuchem powstania listopadowego.

Królestwo Polskie po Kongresie Wiedeńskim posiadało obszar 128, 500 km i liczyło 3,2 mln. ludności, z czego znaczącą większość stanowili Polacy. Zostało połączone z Rosją unią personalną i otrzymało najbardziej liberalną konstytucję w całej...poleca85%
Historia

Polskie Powstania w XIX wieku

. Prezesem został Adam Czartoryski , który rozwinął ożywioną działalność dyplomatyczną . Rozległe uprawnienia przyznano wodzowi naczelnemu . Funkcję tę pełnił , zupełnie nieodpowiedzialny Michał