profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz drogę Polski do Unii Europejskiejpoleca85%
Historia

Droga Polski do Uni Europejskiej

Współczesny świat jest urządzony tak, że decyzje o jego losach zapadają zaledwie w kilku miejscach. Te miejsca to Waszyngton i Bruksela, w mniejszym wymiarze Moskwa, Pekin i Tokio.Gra toczy się, zatem o to, czy mamy kontynuować tradycje Kongresu...poleca85%
Historia

Obawy i nadzieje Polaków przed wstąpieniem do Uni Europejskiej.

„Przyszłość Polski w Europie. Moja przyszłość w Europie” 1 maja 2004 roku z pewnością będzie jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Być może nawet porównywalną z rokiem 966, 1410poleca85%
Edukacja europejska

Unia europejska - historia, Polska w Uni.

),Estania, Litwa 1995-Szwecja Finalndia Austria (3) Lotwa, Slowenia, Cypr(12)Malta Droga Polski Do Uni : Maj 1990-wniosek Polski o członkostwo we wspólnotach 16 grzudzien 1991 podpisanie uklpoleca85%
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Projekt konstytucji unii europejskiej w świetle dyskusji toczących się w Polsce

wyznacznikiem dokonywanych przemian i przekształceń stała się integracja europejska i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej . Przyjęcie zasad gospodarki rynkowej i włączenie kraju dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Już rok w Unii Europejskiej.

kilka krajów zachodnioeuropejskich - zanim zgodzi sit na wejście Polski do unii walutowej - posta¬wi warunek zaakceptowania jednolitej europejskiej polityki podatkowej. Dla nas ujednolicenie podatkówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

ONZ, NATO,Organizacje europejskie

, na ktorego obszarze miałyby obowiazywac tak zwane cztery swobody:wolnego przepływu towarow, osob, usług i kapitału. 1992- podpisanie Traktatu o Uni europejskiej w Maastricht oraz przesłanie go do