profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz cel Unii Gospodarczej i Walutowejpoleca85%
Prawo

Geneza EURO

Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej - UGW (Economic and Monetary Union - EMU). Unia Walutowa zaczęła funkcjonować w dniu 1 stycznia 1999r. Jest ona ostatnim etapem integracji gospodarczej w Europie, zapoczątkowanej w 1950 r. Podwaliny...poleca85%
Ekonomia

Euro sukces czy porażka

„ EURO – sukces czy porażka?” 1. Geneza wspólnej waluty Pierwszego stycznia 1999 roku byliśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia w historii pieniądza – poprzezpoleca89%
Ekonomia międzynarodowa

Korzyści i zagrożenia związane z przystąpieniem Polski do strefy euro

wyzwania integracji ze strefą euro , Warszawa 2014 3. Mierzwa E., Geneza idei Unii Europejskiej, naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Warszawa 2011 4. Benedykt M, Polska w strefie euro : koszty i korzyścipoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Unia Europejska

europejską walutą - euro . Dyrektorem banku został W. Duinsberg. LESZEK MILLERPrzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej MAREK BOROWSKIWiceprzewodniczcy Sojuszu Lewicypoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Geneza i rozwój Unii Europejskiej

GENEZA I ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACYJNYCH W EUROPIE II POŁOWY XX WIEKU. (Kalendarium)  W roku 1947 Belgia, Holandia i Luksemburg utworzyły unię celną (w 1958 zastąpiona Unią Ekonomicznąpoleca82%
Edukacja europejska

Geneza i zadania Unii Europejskiej - ochrona środowiska

członkowskich. Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastrch w lutym 1992 roku stanowił nowy etap integracji europejskiej. Przyjął on kalendarium na wprowadzenie wspólnej waluty euro