profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz architekturę barokupoleca82%
Historia

Barok

BAROK Barok to kierunek w kulturze europejskiej który, podobnie jak renesans narodził się we Wło-szech w drugiej połowie XVI w. Trwał od XVII do pierwszej połowy XVIII w. Niósł ze sobą nową filozofię życia, nowe problemy w literaturze i odmienne...poleca80%
Język polski

Barok

Barokpoleca85%
Muzyka

Barok

ściąga z barokupoleca84%
Język polski

Barok.

W załączonym pliku znajduje się opracowanie powyższego tematupoleca83%
Muzyka

Renesans i barok - powtórzenie

Tekst jest w załącznikupoleca86%
Język polski

Barok

BAROK BAROK , jest to kierunek w kulturze europejskiej XVII i pierwszej połowy XVIII w, zapoczątkowany we Włoszech w drugiej połowie XVI w. Objął on także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Słowo