profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opis Sarmatypoleca85%
Historia

Wpływ sarmatyzmu na styl życia szlachty polskiej w XVII wieku

W wieku XVII sarmatyzm stał się podstawą szlacheckiego światopoglądu. Polska szlachta w wyniku przekonania o pochodzeniu od starożytnego, odważnego i bitnego plemienia Sarmatów zaczęła charakteryzować się tradycjonalizmem, konserwatyzmem i...poleca78%
Historia

Cechy Sarmaty - które z nich uważam za pozytywne, a które za naganne?

Przeciętny XVII-wieczny Sarmata uważał, że najważniejsze w życiu są takie wartości jak posiadanie rodziny, mieszkanie na wsi, otaczanie się przyrodą. Dużą część życia typowego szlachcica oprócz codziennych prac gospodarczych stanowiły rozrywki....poleca83%
Historia

Sarmatyzm

Sarmatyzm nie jedno ma imię... Sarmatyzm określany jako ideologia i kultura szlachty polskiej, dominuje od schyłku XVI do połowy wieku XVIII. Wielu dzisiejszych badaczy uznaje ten okres za apogeum potęgi zarówno politycznej, jak i kulturalnej...poleca85%
Język polski

Tradycje sarmackie w kulturze polskiej: wartość czy hańba?

politycznych sarmatyzmu drugiej połowy XVII wieku . W sarmatyzmie łączyły się takie elementy, jak mit o Sarmatach – przodkach szlachty polskiej , kult wszystkiego co własne i rodzime, dostrzeganie wpoleca85%
Język polski

Motyw szlachty - (załącznik)

sen. Wacław Potocki krytykuje także niezwykłe zamiłowanie polskiej szlachty do przepychu, bogactwa i życia ponad stan w satyrze pod tytułem "Zbytki polskie": O czymże Polska myśli ipoleca85%
Historia

Barok i renesans

kulturalny Polski XVI wieku miał charakter przede wszystkim szlachecki. U progu XVI wieku Polska podlegała wpływom dwóch stref kulturowych: 1. wpływ miast niemieckich i niderlandzkich na północy Polkipoleca85%
Język polski

Barok

XVII wieku , a sarmatami nazywali przedstawicieli tej kultury. W 1765 roku w "Monitorze" pojawił się atak na "bałwany sarmatyzmu ". Dla twórców oświecenia sarmatyzm był synonimem zaściankowościpoleca85%
Język polski

Barok - charakterystyka epoki

ukształtowaną w końcu XVI i na początki XVII wieku , a sarmatami nazywali przedstawicieli tej kultury. W 1765 roku w "Monitorze" pojawił się atak na "bałwany sarmatyzmu ". Dla twórców oświecenia sarmatyzm był