profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opis energii potencjalnejpoleca78%
Fizyka

Energia potencjalna

Co nazywamy energią potencjalną ? Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej: energię potencjalnąpoleca79%
Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna grawitacyjna i spężystości, praca a energia potencjalna, energia kinetyczna, praca a energia kinetyczna, zasada zachowania energii mechanicznej

pracę jednego dżula wykonuje w ciągu jednej sekundy. Moc chwilowa to granica, do której zmierza stosunek pracy do czasu, gdy czas wykonywania pracy zmierza do zera. 3. Energia potencjalnapoleca78%
Fizyka

Energia potencjalna i kinetyczna

pocisk, - jadący samochód. Energia potencjalna Energię potencjalną posiada ciało, które jest podniesione na pewną wysokość nad powierzchnię Ziemi. Ciało to jest wówczas zdolne dopoleca85%
Fizyka

Energia potencjalna

Kiedy ciało posiada energie potencjalną ? Jesli będzie sie znajdowało na pewnej wysokości względem punktu zerowego. Dla naszych rozważań za punkt zerowy przyjmujemy punkt równy z powierzchni ziemiipoleca76%
Fizyka

Praca, moc, energia potencjalna i kinetyczna

) J. ENERGIA POTENCJALNA CIĘŻKOŚCI Wzór na energię potencjalną : Ep = m .g .h { kg .m/s2 .m =kg . m2/s2 = J} Ep =W Przekształcenia wzoru: M = Ep/g .h