profil

Administracja (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów uprawnienia Parlamentu Europejskiegopoleca89%
Administracja

Prawo międzynarodowe

SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ZARYS SYSTEMU INSTYTUCJONALNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 2. PARLAMENT EUROPEJSKI 1. 1. UPRAWNIENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2. 1. 1. UPRAWNIENIA W PROCESIE LEGISLACYJNYM 2. 1. 2. UPRAWNIENIA BUDŻETOWE 2. 1. 3....