profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Omów stosunki polsko niemieckie za pierwszych Piastówpoleca84%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastow: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Państwo polskie było odgraniczone od terytorium Rzeszy innymi plemionami: - związkiem Wieleckim - Łużyczanami, plemionami Serbskimi Dopiero w ok. 990, gdy Mieszko zdobył Śląsk i przyłączył go do Polski, zaczęliśmy graniczyć z Cesarstwem. Na...poleca83%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastów

dość burzliwie. Okres panowania pierwszych Piastów (X-XII wieku) to czasy wzlotów i upadków w stosunkach z Cesarstwem. Pierwszym krokiem Mieszka I ku uzyskaniu przychylności sąsiadówpoleca84%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie za czasów pierwszych Piastów

obejmujących rządy od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, w średniowiecznej Polsce. Powyższy temat opiszę w sposób chronologiczno-przestrzenny. Na początku rządów Mieszko, aby nie dopuścić do przymusowejpoleca84%
Historia

Stosunki polsko-niemieckie od X do XIII wieku

dość burzliwie. Okres panowania pierwszych Piastów (X-XII wieku) to czasy wzlotów i upadków w stosunkach z Cesarstwem. Pierwszym krokiem Mieszka I ku uzyskaniu przychylności sąsiadówpoleca83%
Historia

Bolesław Chrobry i Mieszko I

syn Bolesław Chrobry. Pierwsze lata panowania Bolesława Chrobrego przypominają politykę Mieszka I . Utrzymywał on również poprawne stosunki z cesarstwem. Początkowo próbował również podporządkowaćpoleca84%
Historia

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego

Polityka zagraniczna od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. Polska, należący do krajów słowiańskich, sąsiadowała od początków swojego istnienia z co najmniej kilkoma sąsiadami. Wiązało się