profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów stosunki polsko krzyżackiepoleca83%
Historia

Stosunki polsko krzyżackie.

W 1226 Książe mazowiecki Konrad zawarł porozumienie z krzyżackim zakonem. W wyniku prowadzonych przez Konrada wojen z plemionami pruskimi ściągnął do Polski Krzyzakow;pozniej nadal im ziemie chełmińska. Krzyżacy uzyskali od papieża i od cesarza...poleca83%
Historia

Stosunki polsko-krzyzackie od XIII do XVI w.

W dobie rozbicia dzielnicowego książę Konrad Mazowiecki znalazł się w uciążliwym sąsiedztwie Prusów. Ze względu na to, że nie mógł dać sobie z nimi rady, poradzono mu by sprowadził do swojego księstwa bezrobotny podówczas Zakon Rycerzy...poleca85%
Historia

Krzyżacy. Problem polsko- krzyżacki.

Palestynie w 1190 r. (w zakon rycerski przekształcony w 1198r.) do ochrony pielgrzymów i chorych w czasie wypraw krzyżowych i do walki z niewiernymi. W związku z niepowodzeniami chrześcijan w ziemi św. Zakon został przeniesiony na Węgry , do...poleca83%
Historia

Relacje polsko-krzyżackie 1226-1343 r.

Historia Krzyżaków w Polsce ma swój początek roku 1226. Wtedy to księżą krakowski i mazowiecki Konrad Mazowiecki sprowadził ich do naszego kraju. Miał on nadzieję, że zakon pomoże Polsce w walce z poganami. Krzyżacy chętnie skorzystali propozycji...poleca86%
Historia i społeczeństwo

wojny polsko krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca85%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie za Jagiellonów

do walki. Polegli niemal wszyscy dostojnicy Zakonu, w ręce polskie wpadli jeńcy, sztandary i tabory krzyżackie . Niestety Krzyżacy zdążyli wzmocnić obronę Malborka i wojskom polskim (Litwini wycofalipoleca82%
Historia

Stosunki polsko-krzyżackie

Po raz pierwszy do Polski Krzyżaków sprowadził Konrad Mazowiecki w celu chrystianizacji poganów w północnej Polsce (chodzi o Prusy, Litwę i Żmudź) oraz do obrony granicy z Prusami. Stosunki polskopoleca86%
Historia

Relacje polsko-krzyżackie (1226r. do 1334r.)

Niniejsza praca dotyczy relacji polsko -krzyżackich z przełomu XIII/XIV wieku w szczególności lat 1226r. do 1334r. Historia Krzyżaków w Polsce ma swój początek roku 1226. Wtedy to księżą krakowskipoleca89%
Historia

Stosunki polsko - krzyżackie.

- krzyżackie rozpoczęły się od Pomorza Gdańskiego. Jego władca, książę kujawski Władysław Łokietek, wezwał w 1308 roku Krzyżaków na pomoc przed najeźdźcami brandenburskimi. Krzyżacy siłą opanowali północną