profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów rolę kościoła w średniowieczupoleca85%
Historia

Kościół IV – XIII w., jego funkcje w społeczeństwie.

Słowo greckie ekklesia (łac. Ecclesia, polskie kościół) pojawia się w pismach chrześcijańskich już na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Jest tam mowa o kościołach i gminach jako ośrodkach organizacyjnych, ale również o Kościele jako zespole...poleca80%
Historia

Rola kościoła w średniowieczu

W średniowiecznym społeczeństwie dominującymi stanami było rycerstwo i duchowieństwo, jednak kościół na czele Papieża najbardziej łączył mieszkańców Europy. Miał on bardzo duży wpływ na życie ludzi, ponieważ decydował o rozwoju kultury i...poleca85%
Historia

Reformacja i kontrreformacja w Europie

tolerowany, raz nie – ale istniał, nikt nie kwestionował faktu jego istnienia. W XVI-XVII w . kościół prawosławny przeżywa poważny kryzys. Wówczas to wśród hierarchii kościoła prawosławnego pojawiło siępoleca81%
Historia

Rola Kościoła w kształtowaniu sie średniowiecznej Europy

polityczne i funkcje , jaką pełnił w ówczesnej gospodarce. Już na początku średniowiecza Kościół wykształcił bardzo dobrze zorganizowaną strukturę i organizację wzorowaną na panującej w Cesarstwiepoleca82%
Historia

Porównanie systemów politycznych: Francji doby absolutyzmu, Anglii po rewolucji burżuazyjnej w XVII w., Demokracji szlacheckiej.

POLITYKI W CZASACH LUDWIKA XIII I LUDWIKA XIV Po zamordowaniu króla Henryka IV jego następcą został Ludwik XIII . Monarcha ów na I ministra powołał kardynała Richelieu.Podłożył on podwaliny