profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów przyczyny konfederacji targowickiejpoleca85%
Historia

Targowica i II rozbiór Polski.

Targowica i II rozbiór Polski. Sejm kontynuował swe prace do maja 1792, uchwalając i wcielając w życie reformy polityczne i częściowo społeczne: rozpoczęto pracę nad kodyfikacją prawa, ustawami o Komisji Policji i Komisji Skarbowej,...poleca85%
Historia

Targowica i drugi rozbiór Polski

Reakcje po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja w Europie były różne. Prusy oficjalnie pochwaliły ją, natomiast w tajemnicy uznały, że jest ona zagrożeniem dla ich imperialistycznych planów. W Rosji uznano, że należy ją obalić i powrócić do stanu...poleca85%
Historia

II Rozbiór Polski.

II Rozbiór polski Po I rozbiorze trzeba było w Polsce przeprowadzić reformy. 1787- Wojna Rosji i Austri przeciwko Turcji 1787- spotkanie S.A.P z caryca Katarzyna II w Kaniowie. Caryca zgodziłapoleca85%
Historia

Targowica i II rozbiór Polski

być ostatni sejm Rzeczypospolitej (7 czerwiec - 23 listopad 1993) II rozbiór : rachuby króla i targowiczan na zachowanie okrojonego terytorium okazały się bezzasadne wobec nowej konwencji rozbiorowejpoleca85%
Historia

Próby reform rzeczpospolitej i walka o utrzymanie niepodległości w okresie stanisławowskim

sejmie, ich programy i przedstawiciele 5. Uchwały Sejmu 6. Konstytucja 3 Maja 1791r i jej twórcy 7. Targowica i interwencja rosyjska w Polsce 8. 2 rozbiór Polski (1793) POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE. LIKWIDACJA PAŃSTWA POLSKIEGOpoleca84%
Historia

Panowanie Augusta II i Augusta III, wojna północna, Sem Niemy i jego reformy, Stanisław August Poniatowski, konfederacja barska, I, II, III rozbiór Polski, Sejm Wielki i jego reformy, Konstytucja 3-go Maja

magnacki zawiązany 27 kwietnia 1792r. w Petersburgu (formalnie w Targowicy), w celu obalenia reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 Maja. II rozbiór Polski Przyczyną była przegrana wojna polskopoleca85%
Historia

Daty z okresu rozbiorów (od 1697 do 1795)

S. A. Poniatowkiego 1768- konfederacja barska na Podolu („Obrona wiary i wolności) 1770- pierwsze starcie w Bostonie (Amerykanie-Brytyjczycy) 1772- I rozbiór Polski (Rosja, Prusy, Austria) 1773