profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów propagandę w PRL upoleca85%
Historia

Propaganda w PRLu.

Propaganda w PRL-u Wg ‘Słownika języka polskiego’ propaganda to :„ szerzenie pewnych poglądów, idei, haseł mające na celu pozyskiwanie kogoś dla jakiejś idei lub akcji”. Leonard Dobo stwierdził, że propaganda to ‘Systematyczne wysiłki...