profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów proces biosyntezy białekpoleca85%
Biologia

Biosynteza białka

Na proces biosyntezy białka składa się: a) Transkrypcja - proces syntezy mRNA na matrycy DNA przy udziale polimerazy RNA. mRNA przenosi transkrybowaną inf. gen z jądra do cytoplazmy zachodzi modyfikacja genów. Wycinane są introny a pozostają...poleca85%
Biologia

Biosynteza białka przebieg

Biosynteza białka , zachodzący w żywych komórkach organizmu proces powstawania białka uwarunkowany przez zapisaną w DNA (kwasy nukleinowe) informację genetyczną (gen). Pierwszym jego etapem jestpoleca85%
Biologia

Biosynteza białek

- Za pomocą kolejności zasad DNA zaszyfrowana jest informacja o budowie białek - W organizmie białka pełnią funkcję: budulcową, regulacyjną, kontrolną, czynnościową (enzymy, kolagen hormony, miązynapoleca82%
Biologia

Biologia - Budowa i synteza białka

obecność tylko jednej nici. Występujący w RNA i uracyl, tworzy parę komplementarną z Adeniną. Etapy syntezy białka transkrypcja – przy udziale polimerozy RNA. Translacja (właściwa biosynteza ). Elementypoleca85%
Biologia

Przebieg biosyntezy białka

Biosynteza białka zachodzi pomiędzy cząstkami składowymi rybosomów na matrycy RNA. tRNA przenosi znajdujące się w cytoplazmie aminokwasy na rybosomy. Dla poszczególnych aminokwasów istnieją odmiennepoleca85%
Biologia

Biosynteza białek

odczytywania kodu genetycznej i przepisywanie go na sekwencje aminokwasowi białka . Zapoczątkowanie transkrypcji polega na związaniu się polimerazy RNA ze swoistym odcinkiem pasma DNA (promotorem), który związuje