profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Omów początki państwa polskiegopoleca85%
Historia

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego.

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego Zapewne każdy z nas zastanawiał się jak powstało nasze państwo. Jaki był jego początki, jak się kształtowało. Czy historycy są zgodni co do tego? Niestety dzieje naszego państwa...poleca84%
Historia

Początki Polski.

Wstępując na widownię dziejową była Polska już państwem znacznym i zorganizowanym, musiała więc mieć wiekową przeszłość za sobą. Wszakże o tej przeszłości i o początkach państwa polskiego brak nam prawie zupełnie współczesnych wiadomości, a...poleca90%
Historia

Prace z matury 2005 (Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela)

1.Państwo polskie od Bolesława Chrobrego do Kazimierza Odnowiciela. 2.Początki chrześcijaństwa w Polsce. 3.Chrzest Polski. 4.Dyktatorzy powstania listopadowego. 5.Dzieło Komisji Edukacji Narodowej. 6.Faszyzm i Nacjonalizm. 7.Historia Polski...poleca85%
Historia

Historia Polski do złotych wieków.

Historia Polski Ziemie polskie od czasów najdawniejszych aż do początku wieków średnich były terenami migracji ludności należącej do różnych kultur. Twórcami państwa polskiego byli Słowianie należący wraz z Bałtami do indoeuropejskiej rodziny...poleca85%
Historia

kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego

Kontrowersje dotyczące powstania państwa polskiego Zapewne każdy z nas zastanawiał się jak powstało nasze państwo. Jaki był jego początki, jak się kształtowało. Czy historycy są zgodni copoleca89%
Finanse i bankowość

Polityka ekonomiczna państwa, ćwiczenia - ściąga

celów dotyczących wartości podstawowych możemy wyróżnić cele: ustrojowo-systemowe i polityczne, ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, dotyczące umacniania siły militarnej państwa . CELE: * generalnepoleca84%
Historia

Esej Władyswał Sikorski : sylwetka bohatera narodowego. Moja ocena postaci. Kontrowersje wokół osoby generała.

podpułkownika. NKN był swojakim rządem nieistniejącego jeszcze państwa polskiego . Piłsudski wchodził w rolę naczelnego wodza wojsk walczących w polu, Sikorski zaś ministra spraw wojskowych przygotowującego naródpoleca84%
Historia

Powstanie warszawskie

przetransportowaniem broni w miejsca mobilizacji poprzez okupowane miasto. Kontrowersje dotyczące czasu trwania powstania Przyjęło się powszechnie uważać, że powstanie trwało 63 dni, tzn. do 2 października